Power supply module. - Synersys Israel Ltd.

Go to content

Main menu:

Picture of PSU - power supply unit
דוגמא:‏
ספק כוח ממותג בנצילות גבוהה ומתחים מיוצבים במיוחד.‏
מתח כניסה ו-4 מתחי יציאה. הגנה ממתח וזרם יתר.‏
גיבוי מפני הפסקות חשמל למשך שנייה אחת על-ידי קבלים מיוחדים, המאפשר גיבוי המידע הקריטי במערכת לזיכרון בלתי נדיף.‏
בקרה ומשוב על המתחים, התרעה מנפילת מתח ראשי ומעבר לגיבוי.‏
Back to content | Back to main menu