6 Layer small PCBs picture - Synersys Israel Ltd.

Go to content

Main menu:

דוגמא:‏
מעגל מודפס בעל 6 שכבות: המעגל מכיל מספר כרטיסים נתקעים שונים המורכבים יחד, להוזלת עלויות ייצור.‏
ניתן לראות את המעגל לפני ואחרי הרכב‏ת הרכיבים.‏
Back to content | Back to main menu